Uczniowie naszego ośrodka na zajęciach jak i w czasie
wolnym korzystają z pracowni komputerowej.
  Pracownia wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych
  połączonych w sieć ze stałym dostępem do internetu