Trzyletnia Szkoła przysposabiająca do Pracy posiada
wspaniale wyposażoną pracownie do zajęć
gospodarstwa domowego