Pracownie do zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych bardzo dobrze wyposażone są w sprzęt i pomoce do prowadzenia zajęć.