W internacie naszego ośrodka jest 5 zespołów sypialnych. Każdy zespół sypialny ma szatnię, łazienki przystosowane dla osób na wózkach,
2 pokoje czteroosobowe

pokój sypialny
Świetlica zespołu