LINKI

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Kierunki kształcenia

W naszym ośrodku funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

  • Gimnazjum Specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

We wszystkich zespołach edukacyjnych pracują nauczyciele - specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, surdooligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, rewalidacji, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz logopeda.

Wiele imprez okolicznościowych odbywa się z udziałem dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, co stanowi najlepszą, naturalną formę integracji. Wszystkie imprezy okazjonalne organizowane są z udziałem rodziców.

W placówce działa drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku "Wuzle", która uczestniczy w rajdach, obozach i biwakach.

Folklorystyczny Zespół Pieśni i tańca promujący nasz region na terenie całego kraju.

Nasi wychowankowie biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych, koloniach integracyjnych, wycieczkach oraz w zawodach sportowych organizowanych przez ruch Olimpiad Specjalnych.