LINKI

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości 

O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni jest placówką szkolno–wychowawczą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, z dysfunkcjami ruchowymi, itp. W szkole funkcjonuje zespół rewalidacyjno–wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
W skład ośrodka wchodzą:

  • Oddział Przedszkolny,
  • Szkoła Podstawowa,
  • Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Internat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby zainteresowane umieszczeniem dziecka w naszej placówce powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.
2. Podanie do Starostwa własnego powiatu potwierdzone przez Dyrektora Ośrodka + orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
3. Wszystkie dokumenty wysyłane są przez Starostwo Powiatowe do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja systemu podgrzewania wody basenowej przez zastosowanie systemu solarnego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 241.492,00 zł.

 

Data dodania: 22.01.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na przełomie maja i czerwca 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni został zrealizowany projekt pn. "W trosce o rozwój naszych dzieci" -  jest to projekt dofinansowany ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu była Rada Rodziców oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni.
Celem projektu była integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie edukacji regionalnej, promocji dziedzictwa kultury ludowej oraz stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego wśród społeczności szkolnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------